Thứ Tư, 29/5/2024| 18:21:22
11/08/2016

Công ty cổ phần Cơ điện công trình (gọi tắt là MESC), tiền thân là một Xí nghiệp hậu cần chuyên sản xuất gia công chế tạo các thiết bị và công cụ phục vụ ngành giao thông công chính của Thành phố Hà Nội.

Lịch sử hình thành

  Ngày 07/11/1992 Công ty Cơ điện công trình được UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định thành lập số 2723/QĐ-UBND trực thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội.

  Ngày 15/07/2005, UBND Thành phối Hà Nội có Quyết định số 103/2005/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Cơ Điện Công trình thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện công trình, tên giao dịch quốc tế: MESC.

  Ngày 29/6/2011, UBND Thành phối Hà Nội có Quyết định số 3083/QĐ-UB về việc đổi tên, xác định cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên Cơ điện công trình.

  Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Cơ điện công trình thực hiện cổ phần hóa. Đến tháng 4/2016, Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0100106190 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/4/2016.

Mục tiêu hoạt động chính: 

  • Sản xuất và kinh doanh, đấu thầu thi công xây lắp các công trình, duy tu duy trì những hạng mục phục vụ lợi ích công cộng của Thành phố trong các lĩnh vực: công viên cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, môi trường. Phát triển các khu đô thị mới phục vụ di dân giải phòng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp, kinh doanh về nhà ở và văn phòng cao cấp để bán, cho thuê.
  • Liên doanh liên kết với các đối tác nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng. Đảm bảo tốc động tăng trưởng hàng năm từ 15 đến 20%

 

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, MESC luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và năng lực công nghệ, mang lại giá trị sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt nhất nhất cho khách hàng.

* Cơ cấu tổ chức:

Ông Nguyễn Trung Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Kim Cương – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty

Ông Cao Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc  công ty

Ông Tô Hữu Chung  – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty

Ông Trần Phương Lan - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng công ty