Thứ Tư, 29/5/2024| 18:30:50
  • Cáp cho quang điện mặt trời

    01:28:53 15/08/2016

    Mô tả: 1. Lõi đồng trần mềm mạ thiếc cấp 5 - tiêu chuẩn IEC 60228 2. Cách điện: Nhựa nhiệt dẻo đặc biệt Màu tiêu chuẩn: Đỏ, đen hoặc xanh lơ, đen. 3. Vỏ bọc: Nhựa nhiệt dẻo đặc biệt Màu tiêu chuẩn: Đen