Thứ Năm, 5/10/2023| 03:42:10

Cáp cho quang điện mặt trời

15/08/2016

Ứng dụng/ Application

    Cáp đơn cực cấp II có hai lớp cách nhiệt ít khói và các loại khí ăn mòn trong trường hợp hỏa hoạn, sử dụng cho hệ thống quang điện mặt trời phù hợp các yêu cầu của UTE C 15-712-1, UTE C32-502 và 2PFG

1169/08.07.

 

Tiết diện 
danh định
(mm2
 
Số sợi &
đường kính
sợi 
 
Đường kính
dây dẫn
cách điện 

(mm) 
Đường kính
ngoài danh 
định
(mm) 
 
Khối lượng
gần đúng
(kg/km)
 
2.5 47 x 0.250 3.3 4.7 47
48 x 0.300  3.8  5.2  63 
 6 72 x 0.300  4.5  6.0  86 
 10 80 x 0.400  5.5  7.1  136 
 16 126 x 0.400  6.9  8.6  195 
 25 196 x 0.400  8.6  10.6  291 
 35 266 x 0.400  9.6  11.7  383 
 50 380 x 0.400  11.6  13.8  552 
 70 3260 x 0.500  13.6  15.8  712 
 95 436 x 0.500  15.3  17.8  925 
 120 570 x 0.500  17.6  20.3  1187 
 150 712 x 0.500  19.9  22.8  1476 
 180 854 x 0.500  22.0  25.2  1785 
 240 1184 x 0.500  24.9  28.4  2390 

Sản phẩm cùng loại