Thứ Bảy, 22/6/2024| 13:50:59

Xí nghiệp Yên Sở

14/08/2016

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG VIÊN YÊN SỞ
 

Trụ sở : Tầng 8 – Tháp A – Tòa nhà Sky Tower – số 88 – phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại : (+84) 242214 5837 / Fax : (+84) 242214 5837

Giám đốc xí nghiệp : Ông Tô Hữu Chung