Thứ Tư, 29/5/2024| 18:18:22

Khu liên hợp tái chế phế thải xây dựng và sản xuất VLXD từ sản phẩm tái chế

15/08/2016

Khu liên hợp tái chế phế thải xây dựng và sản xuất VLXD từ sản phẩm tái chế

  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội
  • Diện tích khu đất: 60.000m2
  • Tổng vốn đầu tư: 120 tỷ VNĐ
  • Công suất xử lý: 244.000 tấn Phế thải xây dựng/ năm
  • Thời gian xây dựng: 2010 – 2012
  • Hình thức đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình trực tiếp đầu tư thực hiện Dự án.

 

Mục đích của Dự án:

     - Thực hiện dự án Tái chế PTXD giải quyết triệt để các nguy cơ sau: gây ô nhiễm môi trường nạn “phế tặc”, làm mất cảnh quan đô thị, làm biến mất dần hệ thống các hồ ao, kênh mương, giảm diện tích đất chôn lấp.

     - Tái chế PTXD tạo sản phẩm VLXD không nung thân thiện với môi trường, giảm việc sử dụng và khai thác đất nông nghiệp.

     - Bảo vệ môi trường: : giảm việc dùng than đốt lò, gây khí thải hiệu ứng nhà kính; 

 

 

Đề tài:” Tái chế PTXD và Sản xuất VLXD từ sản phẩm Tái chế”: 

     - Là đề tài cấp Nhà nước của Bộ Xây Dựng đã được nghiệm thu cho phép triển khai áp dụng thực tế. 

Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình đã phối hợp với Viện VLXD lập dự án, thực hiện triển khai thực tế kết quả của Đề tài.