Thứ Tư, 29/5/2024| 18:08:39

Xây dựng khu đô thị Tứ Hiệp

18/08/2016
  • Địa điểm: Xã Tứ Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội
  • Diện tích khu đất: 167.000 m2
  • Diện tích sàn xây dựng: …….. m2
  • Tổng vốn đầu tư: 3.000 tỷ VNĐ
  • Thời gian xây dựng: 2010 - 2015
  •  Hình thức đầu tư: Cổ phần (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Công trình nắm giữ 10% cổ phần)